nieuws

wethouder: “alleen tracé als wij het veilig kunnen garanderen”

22/08/2023

Bij de raadsvergadering in gemeente Blaricum van 21 februari 2023 is het definitieve ontwerp Stroomzijde vastgesteld door de gemeenteraadsleden. Voordat de raad instemde werden er nog wel een aantal zorgen geuit door verschillende partijen en toezeggingen gevraagd van de wethouder.

Hart voor Blaricum liet nogmaals weten er van overtuigd te zijn dat de gekozen route door een kindvriendelijke wijk niet de juiste is. Voor Hart voor Blaricum is veiligheid het belangrijkste, zeker nu iedere dag meer dan vierhonderd jonge kinderen de oversteek maken richting de scholen in de Bijvanck en het Oude Dorp. Hart voor Blaricum is nog niet gerustgesteld wat betreft deze veiligheid.

Hart voor Blaricum had de volgende vragen voor het college. Gaat het college akkoord met het gemiddeld of hoog risico zoals die nu gelden volgens de audit op de verschillende situaties langs het tracé? Of is het doel om de risiconiveaus van alle oversteekplaatsen zo laag mogelijk te krijgen? Wat gebeurt er dan als uit de volgende audit blijkt dat dat niet is gelukt? Volgen er dan wederom aanvullende maatregelen waarmee de risico’s op verschillende oversteekplaatsen naar laag gebracht gaan worden? Als de veiligheid na de audits nog steeds niet voldoende gewaarborgd kan worden dan moeten alternatieve routes opnieuw overwogen worden, inclusief de route ’t Merk.

De Blaricumse partij vroeg aan het college hoe zit het met de opstelruimte bij de Gordiaanse knoop? Zij hebben de indruk dat het aan de krappe kant wordt en dat hierdoor met name in de spits onveilige situaties zouden kunnen ontstaan.

D66 benadrukte ook dat veiligheid het belangrijkste is en is blij met de toezegging die gedaan is tijdens de rondetafelgesprekken dat een aantal zaken verkeerstechnisch nog een keer onder de loep genomen worden. Verder heeft D66 zorgen over het Witte pad en wil nadrukkelijk bij de audits kijken of de veiligheid in de praktijk daar wel zo is zoals het nu ingeschat wordt.

PVDA/Groen Links dat geen opmerkingen of vragen over het definitieve ontwerp van de Stroomzijde, behalve dat honderd procent veiligheid nergens mogelijk is.

VVD uitte vooral blijdschap dat het proces na 15 jaar eindelijk afgerond lijkt te worden. De VVD is blij met een prachtig resultaat en honderd procent garantie dat er geen calamiteiten komen valt nergens te geven.

CDA is blij dat de inspraak goed gegaan is en studerende kinderen later gemakkelijker de bus kunnen nemen.

In de antwoorden heeft de wethouder aangegeven dat veiligheid een van de hoofdpunten is voor het college, het project en de provincie. Er is altijd gezegd dat er alleen op dit tracé gereden mag worden als de veiligheid gegarandeerd kan worden. Alle punten van zorg worden in de eerste veiligheidsaudit doorgelopen voordat het traject vrij gegeven kan worden. Het uitgangspunt is dat alle oversteekplaatsen veilig zijn en een laag risico krijgen. Als later bij de tweede audit blijft dat situaties nog steeds niet honderd procent naar tevredenheid zijn, worden er alsnog andere maatregelen getroffen om die veiligheid te garanderen.