nieuws

Veiligheidscijfers 2023 tonen gunstige trend in gemeente Blaricum

15/04/2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Blaricum geïnformeerd over de veiligheidscijfers van 2023. In tegenstelling tot de regionale trend, laten de veiligheidscijfers van Blaricum een gunstige ontwikkeling zien, met een daling van de criminaliteitscijfers.

Elk jaar publiceert bureau RVS de veiligheidscijfers, waarin de objectieve cijfers over de veiligheidssituatie in de gemeente worden gepresenteerd. Volgens burgemeester de Reijke is deze rapportage van cruciaal belang om trends te ontdekken en beleidsprioriteiten te bepalen.

Belangrijke bevindingen uit de veiligheidscijfers van 2023 zijn onder meer:
* Een totale daling van 7% in geregistreerde criminaliteit vergeleken met 2022, wat gunstiger is dan de regionale stijging van 3%.
* Een opvallende daling van 25% in het aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen, terwijl de regio juist een stijging laat zien van 9%.
* Een daling van 32% in het aantal meldingen van overlast door personen met onbegrepen gedrag, terwijl dit in de regio met 7% is gestegen.
* Een sterke daling van 21% in het aantal autokraken, in vergelijking met een daling van slechts 2% in de regio.

Echter, een opvallende stijging werd genoteerd in het totaal aantal woninginbraken, voornamelijk geconcentreerd in Blaricum-dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent. Het aantal woninginbraken steeg met 25%, voornamelijk als gevolg van een toename van het aantal pogingen tot woninginbraak.

Naast traditionele criminaliteit is er ook een verschuiving zichtbaar naar digitale criminaliteit en cybercrime. In Blaricum stijgen zowel gedigitaliseerde criminaliteit (+2%) als cybercrime (+6%), hoewel dit op de lange termijn een daling laat zien.

De veiligheidscijfers vormen de basis voor de uitvoeringsplannen van het Integraal Veiligheidsplan (IVP), waarbij geen aanpassingen in het veiligheidsbeleid nodig zijn op basis van deze cijfers.

Het college zal de veiligheidscijfers regelmatig bespreken in overleg met de politie en het team Veiligheid, om preventieve en repressieve maatregelen te blijven inzetten ter verlaging van de criminaliteits- en overlastcijfers.

bron: Gemeente Blaricum