nieuws

Veel overlast door HOV werkzaamheden maar veiligheid bepalen wij ook zelf

02/11/2023

Veiligheid bepalen we zelf door ons eigen gedrag

De werkzaamheden voor de HOV zijn begonnen. De Blaricummermeent is een plek  waar kinderen volop spelen en iedereen moet extra waakzaam zijn voor hun veiligheid. De veiligheid op de weg en op de stoep bepalen wij voor een groot deel zelf met ons eigen gedrag. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in de herfstperiode waar het donkerder is en veel regen valt. Laten we zorgen dat we met z’n alle de wijk veilig houden door verkeersregels in acht te nemen, de snelheid te matigen en extra goed te kijken in het donker. Wij bepalen voor een groot deel zelf of dit goed gaat of niet goed gaat in de komende periode.

Werkzaamheden begonnen

Begin november zijn de werkzaamheden voor de HOV door de Blaricummermeent begonnen. Aan de Stroomzijde, de Gordiaanse knoop en de bocht bij de Deltazijde zullen aanpassingen worden doorgevoerd en ook wordt de fietsbrug tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck verplaatst.

In deze eerste fase is de Floris V dreef en de Gordiaanse knoop waarschijnlijk drie maanden afgesloten maar de totale werkzaamheden zullen naar verwachting de komende negen maanden aanhouden. Tijdens deze periode zullen verschillende wegen in de wijk  afgesloten zijn, wat betekent dat er veel omgereden moet worden. Dit alles brengt tijdelijke uitdagingen en veel overlast voor de hele wijk met zich mee omdat de wijk afhankelijk is van slechts enkele toegangswegen. Dit betekent omrijden via Huizen en ook veel extra verkeer op Aristoteleslaan in Huizen.

Planning werkzaamheden HOV (informatie van gemeente Blaricum)

Omrijdroute fase 1 voor auto’s (informatie van gemeente Blaricum)

Omrijdroute fase 1 voor fietsers (informatie van gemeente Blaricum)

Wat gaat er gebeuren?

Om de HOV bus vlot door de Gordiaanse knoop te laten rijden wordt dit kruispunt helemaal opnieuw aangelegd. Er komt een aparte opstelstroom voor de bus in groen asfalt en het hele kruispunt krijgt verkeerslichten. Ook wordt het kruispunt compacter wat de verkeersveiligheid op en rond het kruispunt ten goede moet gaan komen. Er komt een damwand langs de watergang om de opstelstroken voor de bus te kunnen aanleggen. Tevens wordt de brug tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck verplaatst naar de Gordiaanse knoop zodat fietsers en voetgangers hier veiliger over kunnen steken.

Informatie hieronder is afkomstig uit de HOV brochure van gemeente Blaricum.

Wat betekent dit voor en in de wijk?

Alle werkzaamheden brengen een hoop ongemak met zich mee en daarom is het des te belangrijker dat iedereen in de wijk zich goed aan past en houdt aan de maximale snelheden in de wijk. De verkeersveiligheid in deze kinderrijke wijk moet altijd voorop staan. De eerste dagen van de werkzaamheden is al geconstateerd dat automobilisten harder door de wijk gaan rijden en allemaal sluiproutes gaan zoeken om de onverwachte extra reistijd te compenseren. Dit heeft al tot gevaarlijke situaties geleid.

Met de gemeente wordt contact gezocht voor mogelijk extra tijdelijke drempels op plekken waar nu veel wordt omgereden of binnendoor sluiproutes worden gezocht. Dit alles om de snelheid te minderen en de veiligheid te verbeteren.

Ook voor fietsers is er overlast. De fietsers, onder wie veel schoolgaande kinderen, zullen extra voorzichtig moeten zijn als ze via de Aristoteleslaan of de rotonde bij de Stroomzijde naar school of werk gaan, dit is een route die op verschillende punten niet bepaald fietsvriendelijk is en nu nog drukker wordt door omrijdend verkeer.

De rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan is al jaren een gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituatie. Verkeer komt van alle kanten en fietsers vanuit de Blaricummermeent krijgen auto’s vanuit de rug terwijl fietsers vanuit Huizen in hun zicht gehinderd worden door het flatgebouw en het welkomsbord van Blaricum. Iedere ochtend steken hier ruim 300 kinderen met hun ouders over om naar de scholen in de Bijvanck of in Huizen te fietsen. In de spits komt hier nu extra veel verkeer te rijden door de afsluiting van de Gordiaanse knoop en de Floris V dreef.

Hieronder hoe de huidige rotonde er uit ziet bij de Stroomzijde en het definitieve nieuwe ontwerp.