nieuws

toch geen geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen op de deltazijde

05/04/2024

Gemeente Blaricum besluit toch geen geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen in te stellen op de Deltazijde. Op 11 november 2023 schreven wij over de vele landvoertuigen die in juni over de Deltazijde gaan. (Deltazijde: waar 82 landbouwvoertuigen op 1 dag voor je huis langsgaan) Om de overlast van landbouwvoertuigen tegen te gaan wilde het college van Blaricum op de Deltazijde een geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen op overlastgevende tijden.

Maar het college van de gemeente Blaricum heeft besloten om toch geen geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen met een tijdsvenster in te stellen op Deltazijde. Dit besluit is genomen op basis van de negen ingediende zienswijzen en het advies van de politie over het ontwerp verkeersbesluit.

Het ontwerp verkeersbesluit voor een geslotenverklaring werd genomen op 15 december 2023, na een cameraonderzoek naar landbouwverkeer op Deltazijde van 21 t/m 29 juni 2023. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van verzoeken van omwonenden. In juni 2023 reden er gemiddeld 19 landbouwvoertuigen per dag over de Deltazijde. Met als absoluut hoogtepunt 26 juni 2023 toen maar liefst 82 verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen waren op de Deltazijde.

Het merendeel van de ingediende zienswijzen, ondertekend door in totaal 17 agrarische bedrijven en loonwerkersbedrijven, was tegen de geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen met tijdsvenster. Ook de politieadviseur had eerder een negatief advies afgegeven, omdat de maatregel niet in verhouding zou staan tot het probleem dat ermee opgelost zou worden.

De agrarische- en loonwerkersbedrijven benadrukten dat het gebruik van Deltazijde met landbouwvoertuigen in de late avond en nachtelijke uren voornamelijk om uitzonderingsgevallen gaat. Het werk dat zij verrichten, gebeurt vaak buiten reguliere kantooruren vanwege weersinvloeden en zorg voor vee.

Op basis van de ingediende zienswijzen en het politieadvies heeft het college geconcludeerd dat het belang van agrariërs en loonwerkers zwaarder weegt dan het belang van aanwonenden die enige mate van (geluids)overlast ervaren van de landbouwvoertuigen in de late uren.

Hoewel de geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen niet wordt ingesteld, zullen wel extra snelheidsremmende maatregelen en herstelwerkzaamheden aan beschadigde verharding op Deltazijde worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten.