nieuws

kind aangereden op rotonde blaricum en huizen

15/03/2023

Woensdagochtend rond kwart over acht is een kind op weg naar school op een fiets aangereden door een auto op de rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan. Laaghangende zon maakte de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de rotonde nog moeilijker. Kind en bestuurder zijn enorm geschrokken. Na controle van een arts lijkt het kind er slechts met kneuzingen vanaf te komen.

De rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan is al jaren een gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituatie. Verkeer komt van alle kanten en fietsers vanuit de Blaricum krijgen auto’s vanuit de rug terwijl fietsers vanuit Huizen in hun zicht gehinderd worden door het flatgebouw en het welkomsbord van Blaricum. Iedere ochtend steken hier ruim 300 kinderen met hun ouders over om naar de scholen in de Bijvanck of in Huizen te fietsen. In de spits rijdt hier veel verkeer mede omdat de Stroomzijde een sluiproute is vanuit Huizen naar de snelweg omdat er te gemakkelijk gedraaid kan worden bij de Gordiaanse knoop.

In de plannen van de HOV bus speelt deze rotonde ook een belangrijke rol, de bus die vanuit Huizen komt, draait hier Blaricum in. De rotonde ligt voor de helft in gemeente Blaricum en voor de andere helft in gemeente Huizen. Beide gemeenten lijken echter anders te denken over de verkeersituatie van de rotonde als de HOV bus daar gaat rijden.

In de gemeenteraad van Blaricum is een paar weken geleden het definitieve ontwerp voor de Stroomzijde aangenomen waar ook deze rotonde onder valt. De gemeenteraad heeft bepaald dat de fietsers voorrang houden zoals zij dat nu ook hebben en er komt ook een zebrapad bij. Echter heeft gemeente Huizen onlangs iets anders gecommuniceerd naar alle omwonenden van de Aristoteleslaan. In de communicatie van de gemeente Huizen staat vermeldt dat bij de werkzaamheden de rotonden aan worden gepast naar voorrang voor de bus en auto.

Tijdens de werkzaamheden aan de oost-west as van Huizen (van Aristoteleslaan tot Huizermaatweg) zullen diverse voetpaden, fietspaden en rijbanen niet beschikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt de Aristoteleslaan eenrichtingverkeer van Huizen naar Blaricum. Dit betekent extra verkeer vanuit Huizen door Blaricum heen en dus ook over de gevaarlijke en onoverzichtelijke rotonde waar vanmorgen een kind aangereden is. De gemeente Blaricum schat dit extra verkeer op 200 auto’s extra in de ochtendspits en in de avondspits. Waar deze getallen op gebaseerd zijn is niet geheel duidelijk maar duidelijk is wel dat de rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan nog drukker gaat worden en mogelijk dus nog gevaarlijker.

Voor autoverkeer betekent het tevens dat de tweede gevaarlijke verkeersituatie op de Stroomzijde bij de Gordiaanse knoop in takt blijft en er ook daar meer auto’s bij zullen komen, mede door de werkzaamheden ergens anders. De draai bij de Gordiaanse knoop vanuit Huizen richting de snelweg kan nog steeds gemakkelijk gemaakt worden en dit gebeurt in de huidige situatie al honderden keren per dag, wat regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt. Met 200 auto’s extra in de spits zal dit nog vaker gebeuren en nog gevaarlijker worden.

Overigens heeft de gemeente Blaricum al toegegeven dat na alle werkzaamheden voor de HOV bus het nog steeds niet uit te sluiten valt dat auto’s vanuit de richting Huizen bij de Gordiaanse knoop kunnen draaien en zo mogelijk nog steeds een snellere route naar de snelweg houden. Dit verkeer blijft dan ook langs de gevaarlijke rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan gaan.

In de veiligheidsaudit van 28 oktober 2020 die de gemeente Blaricum aangevraagd had werd de rotonde Stroomzijde en Aristoteleslaan aangeduid als groot risico met kans op ernstige verkeersslachtoffers. In de meest recente veiligheidsaudit van 15 juni 2022 wordt de rotonde plotseling helemaal niet meer meegenomen in het rapport.

Rotonde, huidige situatie en definitief ontwerp Stroomzijde HOV.

Verkeerstoename bij werkzaamheden Aristoteleslaan als deze eenrichtingsverkeer wordt.