nieuws

Investering in waterkwaliteit Blaricummermeent: College vraagt 98.000 euro voor onderzoek

03/04/2024

De gemeenteraad van Blaricum staat voor een beslissing met betrekking tot de waterkwaliteit in de Blaricummermeent. Het college doet een voorstel aan de raad om een voorbereidingskrediet van 98.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek, communicatie en het presenteren van opties met betrekking tot het waterbeheer in het gebied. Tijdens de aankomende raadsvergadering op dinsdag 16 april wordt over dit verstel gesproken en gestemd.

Het besluit omvat het volgende:
* Het toekennen van een voorbereidingskrediet van 98.000 euro voor onderzoek, omgevingsmanagement en het voorleggen van opties aan de raad met betrekking tot het waterbeheer in de Blaricummermeent.
* Het afschrijven van het krediet voor het vervangen van het zandfilter in de Blaricummermeent over een periode van 30 jaar.

De aanleiding voor dit voorstel is een informatienota die de raad ontving op 7 november 2023, waarin de situatie met betrekking tot het water in de Meentstroom werd belicht. Na gesprekken met betrokken partijen, waaronder Waternet en vertegenwoordigers van bewoners, is het duidelijk dat er voorbereidingskrediet nodig is om mogelijke oplossingen te onderzoeken en voor te leggen aan de raad.

Het doel is om via een variantenanalyse tot een duurzaam (zand)filter te komen in samenwerking met Waternet, met als langetermijndoel een verbetering van de waterkwaliteit in de Blaricummermeent. Het onderzoek omvat ook het beheer en onderhoud van de vaargeul en de bijbehorende beheerslastenraming.

Financiële overwegingen spelen een belangrijke rol, waarbij de vervanging van het zandfilter wordt gezien als een investering die over een periode van 30 jaar wordt afgeschreven. Er wordt geen begrotingswijziging verwacht voor dit voorstel.

Het uitvoeringsplan omvat verschillende stappen, waaronder overleg met bewoners, afstemming met Waternet en het opstellen van een memo met alle relevante achtergrondinformatie en mogelijke oplossingen. Heldere communicatie met belanghebbenden staat centraal in het proces.