nieuws

In de winter van 2024 moeten alle bruggen van de Blaricummermeent weer schitteren door de feestverlichting

20/05/2024

In 2022 werd tijdens een inspectie vastgesteld dat de feestverlichting aan de bruggen en bij de boom op het Cederplein in de Blaricummermeent niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Hierdoor kon de verlichting niet worden opgehangen. In de winter van 2023/2024 lukte het de gemeente wel om vier bruggen in de Blaricummermeent te verlichten maar helaas niet allemaal. Maar nu stelt het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voor om alle bruggen weer ter verlichten door middel van lichtslangen en hiervoor een aantal maatregelen te nemen om de veiligheid en kwaliteit van de feestverlichting te waarborgen.

Er wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet van 33.500 euro te reserveren voor de vervanging en aanpassing van de feestverlichting aan de bruggen in de Blaricummermeent. Deze investering wordt afgeschreven over een periode van vijf jaar. Daarnaast stelt het College voor om een jaarlijkse kostenpost op te nemen van 6.250 euro voor werkzaamheden.

Het doel is om veilige en goed functionerende feestverlichting aan de bruggen te realiseren. Zonder de benodigde vervangingskredieten kan de verlichting niet veilig worden opgehangen, waardoor deze zou komen te vervallen. Als inwoners van de Blaricummermeent weten wij hoeveel waarde wij hechten aan de feestelijke verlichting in de wintermaanden. Wij hebben als vereniging hier de maanden voor afgelopen winter ook flink achteraan gezeten bij de gemeente.

In totaal gaat het om verlichting aan 12 bruggen in de Blaricummermeent en 1 brug in de Bijvanck, waarbij rekening gehouden moet worden met eisen zoals vandalismebestendigheid, waterdichtheid en goede aarding. De nieuwe verlichting zal gebruik maken van LED-technologie, wat bijdraagt aan een vermindering van het energieverbruik en daarmee aan de vermindering van CO2-uitstoot. De verlichting zal mee schakelen met de straatlantaarns.

Er zal onderzocht worden of er een vertegenwoordiging van bewoners kan worden gevonden die (mede) behulpzaam kan zijn bij de jaarlijkse op- en afbouw van de verlichting, mits dit geen onverantwoorde of onveilige situaties oplevert. Wij als de vereniging van de Blaricummermeent willen de gemeente natuurlijk helpen om te kijken of we dit samen op kunnen zetten. Mogelijk kunnen hiermee zelfs ook nog wel kosten worden bespaard.

Voor het Dorp en de Bijvanck heeft de Blaricumse ondernemersvereniging (BOV) de kerstverlichting geregeld. Door de ondernemersvereniging werd 7 jaar geleden een groot bedrag aan sponsorgelden opgehaald om mooie ornamenten te laten maken met het Blaricumse gemeentewapen, naar een ontwerp van architect Djelko van Es. Dit voor een periode van 10 jaar. Om dit te realiseren was ook de bijdrage van de gemeente onmisbaar want zij zorgen in deze 10 jaar voor de onderhoudskosten, meldde Marieke Ton in het BEL nieuws van 14 november 2018. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd na een presentatie van de ondernemersvereniging aan het College en de gemeenteraad.

Bij navraag bij de Blaricumse ondernemersvereniging geven zij aan jaarlijks een factuur te sturen aan de gemeente voor het onderhoud, dit contract loopt via de BOV melden zij. Echter gaat dit om de oorspronkelijke verlichting in het Dorp waarvan het onderhoud betaald wordt. De kerstverlichting is later uitgebreid naar de Bijvanck maar toen is de ondernemersvereniging niet opnieuw naar de gemeente gestapt voor verhoging van het onderhoudsbedrag en betalen zij dat nu zelf. De ondernemersvereniging wil na het aflopen van de tienjarige onderhoudsovereenkomst met de gemeente graag verlengen met nog eens 10 jaar. Maar in deze nieuwe periode willen zij het onderhoud voor de Bijvanck ook onderbrengen bij de onderhoudsovereenkomst met de gemeente die nu alleen nog over het Dorp gaat. Om dit mogelijk te maken zal opnieuw instemming nodig zijn van de gemeenteraad.

In dit artikel van het BEL nieuws staat meer over hoe de Blaricumse ondernemersvereniging in het verleden de verlichting gerealiseerd heeft: https://www.belnieuws.nl/bedrijven/bedrijven/115182/blaricumse-lantaarntjes-maken-het-gooise-dorp-nog-sprookjesachtiger

Op 4 juni stemt de gemeenteraad over het huidige voorstel van het College voor de financiering van de feestverlichting aan de bruggen in de Blaricummermeent door middel van lichtslangen. Na instemming van de gemeenteraad, worden de voorbereidingen getroffen om de uitvoering voor de winterperiode van 2024 te realiseren zodat de verlichting weer als vanouds kan worden opgehangen en ook daadwerkelijk brandt in onze wijk. Deze veilige, duurzame en feestelijke verlichting zal bijdragen aan de sfeer en het welzijn van de inwoners van de Blaricummermeent. Een goed initiatief van het College dus waarvan wij hopen dat de gemeenteraad van harte mee in zal stemmen.