Groenonderhoud

De Blaricummermeent is een plan voor circa 1200 woningen en 18,5 hectare bedrijvenpark. Het bedrijf Loos van Vliet heeft zich sinds 2004 bezig gehouden als Stedenbouwkundige, Landschapsarchitect en Supervisor van het gebied. Het plan kenmerkt zich door de “Blaricumse opzet” met slingerende wegen en een groene uitstraling. Een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig plan was de aanleg van een nieuwe rivier de Meentstroom. De Meentstroom verbindt het bestaande water uit de wijk Bijvanck met het Gooimeer. De Meentstroom loopt door ‘Stroom’ en ‘Delta’, twee verschillende delen van het plan.

In deelplan Stroom, wat tegen de Bijvanck aan ligt, staan voornamelijk kapwoningen. In het lager gelegen deelgebied Delta is het woonmilieu gericht op water: grote kavels met villa’s aan het water. Een ideaal gebied voor botenbezitters die kunnen aanleggen bij het huis.

De infrastructuur kenmerkt zich door rechte woonstraten die gebaseerd zijn op de oude polderverkaveling. Daarnaast zijn er slingerende verzamelwegen en gebiedsontsluitingswegen met een herkenbare laanbeplanting. De profielen zijn smal qua opzet en ze hebben een zeer groen karakter. De openbare ruimte heeft een zeer hoogwaardige inrichting met straten uitgevoerd in gebakken klinkers en pleinen van natuursteen.

De pleinen krijgen ieder een bijzondere, grote, solitaire boom die identiteit geeft aan de plek. Ze markeren bovendien knooppunten van wegen. De pleinen met grote boom fungeren als herkenningspunten in het plan.

Het groen in de Blaricummermeent is geconcentreerd in een lineair park dat langs de nieuwe rivier loopt. De rivier is geïnspireerd op een zijtak van de Eem die hier eeuwen geleden gelopen moet hebben. Het 2,5 kilometer lange park verbindt het bestaande groen in de naastgelegen buurt de Bijvanck met het recreatiegebied Voorland Stichtsebrug. De rietoevers langs de rivier dienen als ecologische verbinding met de natuuroevers van het Gooimeer.

Het park ligt aan de oostzijde van de rivier maar is voor iedereen toegankelijk. Het krijgt een bijzondere inrichting van vaste planten en grassen, evenals een aantal fraaie solitaire parkbomen. De kleur van de beplanting verloopt van cultuurlijk bont in het zuiden tot natuurlijk groen bij het Gooimeer. De paden, uitgevoerd in sierbeton met daarin een print, zijn geschikt voor skaters en mindervaliden.

De bruggen in de Blaricummermeent vormen samen een familie. Ze worden gezien als een verlenging van de hagen langs de wegen van de hoofdstructuur. Hierdoor ontstaan bruggen die zowel recht als gebogen zijn en zowel haaks als diagonaal de rivier oversteken. Om de continuering van de wegen te benadrukken is gekozen voor een simpel brugdek met daarop een beeldbepalend hekwerk.

Het hekwerk is als een artificiële haag vormgegeven, verwijzend naar de hagen langs alle wegen, die beeldbepalend zijn voor Blaricum en De Blaricummermeent. Veel aandacht is gegaan naar het ontwikkelen van een hekelement dat door het te spiegelen en te draaien in samenspel een gevarieerd en los beeld geeft. Een organisch element dat de voetganger begeleidt in zijn oversteek.

Groenonderhoud nieuwsberichten