nieuws

eteck houdt zich niet aan belofte: geen algemene bewonersbijeenkomsten

26/09/2023

11 juli 2023 kwam Eteck eindelijk met meer informatie over de tarieven voor 2023. Sinds eind december 2022 waren alle inwoners van de Blaricummermeent hierover in onduidelijkheid. In een ingewikkelde brief gaf Eteck uitleg en bleek dat de meeste inwoners minder gingen betalen. Dit was echter niet omdat Eteck hun tarieven of indexering aangepast had, maar dit kwam omdat de tarieven boven het wettelijke toegestane tarief van ACM bleek te liggen. Zie hierover ook ons nieuwsbericht van 22 augustus 2023.

Deze verlaging van het tarief bleek echter niet voor alle huishoudens te gelden. De vreemde situatie ontstond dat juist de grote woningen veel minder gingen betalen omdat hun tarief ver boven het maximum lag, maar de kleinere woningen gingen juist veel meer betalen. Hun tarief steeg alsnog met ruim 70 procent, de verhoging die sinds december 2022 voor iedereen boven de hele wijk hing. Deze vreemde situatie dat juist de kleinere woningen deze enorme tariefverhoging alsnog wel gekregen hebben roept nog steeds vragen op.

In de communicatie van Eteck van 11 juli 2023 werd gesproken over bewonersbijeenkomsten die georganiseerd zouden worden na de zomer. Eteck schreef dat er een mogelijkheid kwam voor aanvullende vragen of een persoonlijke toelichting op de berekening. De uitwerking van Eteck blijkt echter heel anders, zoals zo vaak is de realiteit van Eteck weerbarstiger.

Op vrijdag 22 september werd door Eteck een mail gestuurd naar de inwoners van de Blaricummermeent over de mogelijkheid op een persoonlijk gesprek 6 dagen later, maar dan wel graag binnen 4 dagen reageren. Voor 26 september moesten de inwoners zich aangemeld hebben. Een klantonvriendelijke manier van communiceren op een wel heel erg korte termijn. Communiceren zoals de Blaricummermeent dat ondertussen wel gewend is van Eteck.

Daarnaast blijkt het helemaal niet te gaan om bewonersbijeenkomsten voor aanvullende vragen zoals aangekondigd, maar slechts om 1 mogelijkheid voor een soort 10-minuten gesprekken, alleen toegespitst op de eigen persoonlijke berekening.

De inwoners van de Blaricummermeent zitten dus nog steeds te wachten op een algemene voorlichtingsbijeenkomst van Eteck waar iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om aanwezig te zijn op een locatie waar voldoende mensen terecht kunnen. Alleen op deze manier kunnen vragen gesteld worden die mogelijk voor iedereen van toepassing zijn of belangrijk kunnen zijn. Deze vragen moeten niet alleen in korte gesprekken toevallig individueel boven tafel komen en beantwoord worden.

De huidige gang van zaken lijkt een moedwillig ontmoedigingsbeleid te zijn van Eteck. Hoe is het anders immers mogelijk de mogelijke 1200 huishoudens een gesprekje te kunnen geven op 1 avond. Eteck rekent er op dat veel mensen niet kunnen op deze korte termijn of dat veel mensen na ruim een half jaar onduidelijkheid en moeilijke communicatie geen zin meer hebben nu hun persoonlijke situatie toch positiever uitgepakt is. En inwoners die wel een afspraak proberen te maken krijgen veelal het bericht dat de avond al vol is en dat ze een afspraak kunnen maken voor een online sessie ergens in oktober.

Zo ziet Eteck dus bewonersbijeenkomsten. Op deze manier zullen mogelijke lastige maar ook belangrijke vragen nooit boven tafel komen terwijl Eteck gewoon weer een vinkje kan zetten achter hun inspanningen voor contact met klanten. Werk aan de winkel voor wethouder Cornelis om Eteck alsnog aan te sporen de bewonersbijeenkomsten te organiseren zoals zij die zelf gecommuniceerd hebben in hun brief van 11 juli 2023 en geen 10-minuten gesprekken voor slechts een aantal inwoners.