Dossiers

Onze dossiers bevatten plannen en ontwikkelingen in de Blaricummermeent die onze aandacht hebben. Alle informatie is vastgelegd in verschillende dossiers. Wij proberen waar nodig te adviseren of invloed uit te oefenen op deze plannen, om een bijdrage te leveren aan het bijzondere karakter van de Blaricummermeent.

Bij deze dossiers willen wij bewoners informeren, betrekken en vertegenwoordigen bij diverse platformen of gemeentelijke overleggen en mee praten over algemene zaken die de Blaricummermeent aan gaan. Waarbij de kennis en het talent uit de wijk gebruikt wordt.

Heb jij zelf zaken waarvan je denkt dat de vereniging iets mee kan of moet, mail dit dan naar info@blaricummermeent.nl of stuur een bericht via de contactpagina.

Blaricum meent het

IMG_2023-08-10-115429