nieuws

Deltazijde: waar 82 landbouwvoertuigen op 1 dag voor je huis langsgaan

08/11/2023

Gemeente Blaricum heeft een onderzoek uitgevoerd naar zwaar verkeer op de Deltazijde in de Blaricummermeent. Bewoners maakten melding van overlast door zwaar verkeer, met name veel landbouwvoertuigen. De meldingen gaven een gevoel van verkeersonveiligheid door het aantal verkeersbewegingen en de rijsnelheid. Maar ook geluidsoverlast en kapotgereden stoepbanden langs de Deltazijde zorgen voor veel hinder van de bewoners.

Uit het onderzoek van de gemeente is naar voren gekomen dat er inderdaad structureel harder wordt gereden dan toegestaan, door landbouwvoertuigen maar ook door ander verkeer. Uit cameraonderzoek en verschillende verkeerstellingen blijkt dat verkeer gemiddeld 40 kilometer per uur rijdt op de Deltazijde waar 30 kilometer per uur toegestaan is.

In juni reden er gemiddeld 19 landbouwvoertuigen per dag over de Deltazijde. Met als absoluut hoogtepunt 26 juni toen maar liefst 82 verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen waren op de Deltazijde. Aan het einde van de lenteperiode vindt overdag het hooien plaats. Agrariërs vervoeren dan het hooi vanuit de landbouwgronden in Blaricum en Eemnes naar Flevoland, hiervoor gaan ze over de Stichtse brug en dan dus ook over de Deltazijde. In de andere jaargetijden is het gebruik van de Deltazijde door landbouwvoertuigen veel lager.

Door de omleidingen vanwege het afsluiten van de Gordiaanse knoop is echter de hoeveelheid ander verkeer op de Deltazijde waarschijnlijk wel verder toegenomen. Verkeersdeelnemers zoeken op hoge snelheid hun weg door de wijk zodat ze niet te ver om hoeven te rijden.

Om de overlast van landbouwvoertuigen tegen te gaan heeft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om te komen met een geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen op overlast gevende tijden en met snelheidsremmende maatregelen op de Deltazijde ter hoogte van het Laantje van Oversteegen. De gemeenteraad stemt op dinsdag 28 november over dit voorstel.

Voor een geslotenverklaring tussen 22:00 uur en 7:00 uur voor landbouwvoertuigen is een verkeersbesluit nodig. Dit betekent dat de gemeente eerst een ontwerp verkeersbesluit publiceert waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Vervolgens wordt een definitief verkeersbesluit vastgesteld.

Tijdens dit proces wordt al wel de snelheidsremmende maatregel voorbereidt en vinden reparaties plaats aan de kapotgereden stoepbanden van de Deltazijde. Omwonenden en agrariërs worden voorafgaand aan de besluitvorming geïnformeerd door de gemeente.

Wij gaan dit natuurlijk in de gaten houden en horen graag van bewoners over de voortgang op de Deltazijde.