nieuws

Spanning Rond Blaricum Beach Strandpaviljoenplannen Blijft Voortduren

11/10/2023

Het Stichtse strand, ook wel bekend als Blaricum Beach aan het Gooimeer, blijft het toneel van een hardnekkige strijd rond het geplande strandpaviljoen. De realisatie van het paviljoen wordt gehinderd door een reeks juridische ontwikkelingen.

De wens om dit strand met een welkome facelift op te fleuren ontstond al bij de geboorte van de Blaricummermeent, de aantrekkelijke wijk die uitkijkt op het Gooimeer en het strandje. Velen die hier hun droomhuizen vonden, koesterden de hoop dat deze mooie plek met dit strandpaviljoen werkelijkheid zou worden.

In 2019 werd de aanvraag voor bouwvergunningen ingediend. Projectontwikkelaar Geesink was vastbesloten om in 2020 te beginnen met de bouw van een elegant strandpaviljoen, dat volgens de vergunning maximaal 10 jaar mocht blijven staan. Dit bouwwerk zou het bescheiden tijdelijke strandtentje dat in 2019 eenmalig werd geopend door de uitbaters van het Vitusgebouw in Blaricum, ruimschoots overtreffen.

Maar het verhaal krijgt een verrassende wending met de komst van de Vrienden van ‘t Gooi. Deze vereniging zet zich in voor behoud van natuur in het Gooi en zij vrezen dat elke vorm van recreatie op dit strand een bedreiging vormt voor de aangrenzende Natura 2000-gebieden. De Vrienden van het Gooi wisten de weg naar de rechter te vinden en konden de vergunning tegen houden doordat ze een procedurefout aan het licht wisten te brengen. Ze beweerden dat de gemeente te vroeg toestemming had verleend, terwijl de vergunningsaanvraag nog ergens op een stapel bij de provincie lag.

Deze verrassende ontwikkelingen hebben tot teleurstelling geleid onder de bewoners van Blaricum in het algemeen en de Blaricummermeent in het bijzonder. Een petitie voor het strandpaviljoen werd door 1800 mensen ondertekend, maar heeft nog niet het gewenste resultaat bereikt. De voorstanders zien namelijk niet alleen het strandpaviljoen als een heerlijke plek om te ontspannen, maar ook als een hoognodig toezicht op dit afgelegen stukje strand dat ‘s avonds en op minder zonnige dagen jongeren en zelfs criminelen aantrekt.

Brandstichting, vernielingen, omgezaagde bomen en drugsgebruik. Dit stukje strand dat moest worden tot een paradijs aan het Gooimeer heeft het allemaal meegemaakt. Onlangs werd er zelfs een geladen pistool gevonden op het strand, wat tot zorgen leidde over de veiligheid van kinderen in de buurt. Een strandpaviljoen zorgt volgens vele voorstanders voor het noodzakelijke toezicht: het gehele jaar open, met diners onder de sterrenhemel, schoonmaakpersoneel dat nog tot de late uren bezig is en veiligheidscamera’s.

De Vrienden van ‘t Gooi blijven vastberaden vechten tegen het paviljoen, bang dat het paradijs ongewenste gasten zal aantrekken en de kwetsbare natuur zal verstoren. Deze vastberadenheid heeft tot enige verbazing geleid bij de bewoners van Blaricummermeent, vooral omdat de oorspronkelijke plannen voor het Stichtse strand in de structuurvisie uit 2014 veel ambitieuzer waren, met zelfs meerdere horecagelegenheden op een eiland.

Deze voortdurende kwestie blijft zowel voor- als tegenstanders verdelen, en de plannen voor het Blaricum Beach strandpaviljoen blijven voorlopig in de wachtkamer door de verwarring en onduidelijkheid die zich hier steeds weer ontvouwt. Het is afwachten hoe dit verhaal verder af zal lopen, en hoeveel zomers er nog voorbij zullen gaan voordat het paradijs aan het Gooimeer eindelijk tot stand is gekomen. Op dit moment is er geen zicht op een snelle ontwikkeling.