blaricum beach

blaricum beach

Met hoge snelheid razen auto’s over de A27 langs het Stichtse strandje, slechts weinigen weten wat voor mooie plek hier ligt en welke mogelijkheden hier uitgewerkt zouden kunnen worden. Jarenlang was deze strook aan het Gooimeer braakliggend terrein, vooral in trek bij honden, vogels en junks, met bergen zwanenpoep en slonzig gras. Maar vanaf 2014 ligt er een structuurvisie (zie rechterkolom) voor witte hangmatten, lampionnen en een ruisende zee  in plaats van een lawaaierige snelweg. Een klein paradijs lijkend op een baai in de Middellandse zee. Het dorp zat te springen om een strandtent.

Gemeente Blaricum heeft al lang de droom om een eigen strand te hebben. In 2014 legde de gemeenteraad deze ambitie vast in een structuurvisie (zie rechterkolom), genaamd Blaricum aan zee. Volgens dit plan zou het hele gebied rond het Stichtse strandje aangepakt worden en moest het worden tot een levendige ontmoetingsplek voor de lokale bevolking en een trekpleister voor de omgeving.

Vijf jaar later was er echt nog niets van het plan terecht gekomen. In het voorjaar van 2019 gaf de betrokken projectontwikkelaar aan de financiering niet rond te krijgen. Maar de gemeente wilde niet afwachten en besloot toch te beginnen met het opknappen van het gebied, als voorbereiding op andere plannen. Het parkeerterrein werd volledig vernieuwd en uitgebreid, er kwamen fietsenrekken en op de bestaande oever werd extra zand gespoten zodat er een echt strand kwam te liggen. Twee lokale horecaondernemers kregen van de gemeente de mogelijkheid een tijdelijke strandtent neer te zetten die op 10 mei geopend werd door de toenmalige burgemeester Joan de Zwart-Bloch. De tijdelijke strandtent in de zomer van 2019 was een enorm succes.

Maar niet iedereen was tevreden over de nieuwe mogelijkheden. Drie weken na de opening diende vereniging Vrienden van het Gooi een bezwaarschrift in, zij volgden de plannen van strand op deze strook langs het Gooimeer al meerdere jaren. De oever werd beschreven als kruidenrijk grasland, vol met bijzondere plantjes. Hier zou nooit een strand en horeca mogen worden aangelegd volgens de Vrienden van het Gooi. Het gebied is door de provincie aangewezen als onderdeel van het Natuurwetwerk Nederland (NNN). De gemeente moet dat beschermen. Een aantasting moet op een andere plek in het gebied worden gecompenseerd.

Het bezwaarschrift leidde tot schriftelijke vragen van Provinciale Statenleden die van de provincie wilden weten of ontwikkeling op deze landstrook is toegestaan. De gemeente Blaricum liet weten het advies van de eigen Commissie voor de Bezwaarschriften af te wachten en benadrukte nogmaals het belang. Bewoners van Blaricum en omgeving krijgen hierdoor de kans om te genieten van het mooie stukje Blaricum aan het Gooimeer.

Maar na 2019 kwam de tijdelijke strandtent niet meer terug. Uitspraken van de rechter en corona gooiden roet in het eten. Sindsdien zijn er verschillende vergunningen aangevraagd, verlengd en ingetrokken. De gang naar de rechter is meerdere malen gemaakt door de Vrienden van het Gooi. In december 2020 nam de rechter het bezwaar van de Vrienden van het Gooi nog niet in behandeling maar op 17 februari 2022 sprak de rechter uit dat de plannen en werkzaamheden voor het strandje en strandpaviljoen met een salderingsovereenkomst niet mogelijk is en dat er sprake is van significante verslechtering binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Dit betekende dat de omgevingsvergunning voorlopig opgeschort werd en Blaricum Beach weer verdere vertraging op liep.

Strandclub Blaricum Beach fleurt vies strandje op

video van nh nieuws

Initiatiefnemer jan Geesink over het strandpaviljoen Blaricumse strand

radio van nh nieuws

Wat is het voornaamste bezwaar van de vrienden van het gooi?

Het strandje van Blaricum is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden. 

Het NNN is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden, te herstellen en te ontwikkelen. Er bestaat een planologisch beschermingsregime waarin beschreven staat dat de landschaps- en natuurwaarden in een gebied beschermd moeten worden.

Dit betekent dat plannen en activiteiten die leiden tot aantasting van deze waarden niet mogen plaatsvinden, tenzij het niet anders kan. Een activiteit die zonder maatregelen zou leiden tot een verslechtering van de natuurlijke waarden kan alleen plaatsvinden als de gemeente doet aan saldering, compenseren of herbegrenzen. De gemeente Blaricum heeft steeds ingezet op saldering voor het strandje aan het Gooimeer.

Meer informatie over de Vrienden van het Gooi is te vinden op www.vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/onze-dossiers/blaricum/

beach nieuwsberichten

INFORMATIE VAN gemeente

het laatste nieuws

blaricum beach in de media