nieuws

Op 28 juni gaan alle wegen in de Blaricummermeent weer open. Is dat het einde van de verkeersoverlast? Helaas niet….

28/05/2024

Langzaamaan komen de werkzaamheden voor de HOV in de Blaricummermeent in de eindfase van het project. Het doel van de gemeente Blaricum is om alle wegen op 28 juni 17:00 uur definitief weer open te stellen voor al het verkeer. Maar welke werkzaamheden worden de komende periode nog uitgevoerd?

Hieronder een kort overzicht van wat nog moet gebeuren in de komende maand tot 28 juni:

 • Afmonteren fietsbrug bij de Gordiaanse knoop
 • Asfalteren onderlaag en tussenlaag Stroomzijde
 • Deklaag asfalt Stroomzijde, Floris V Dreef en Deltazijde
 • Deklaag asfalt fietspad bij rotonde Aristoteleslaan
 • Straatwerk parkeervakken tennisvereniging
 • Verkeersregelinstallatie monteren en inregelen Gordiaanse Knoop
 • Wegmarkeringen op Stroomzijde, Floris V Dreef en Deltazijde
 • Voltooien westzijde kruispunt Deltazijde
 • Aanbrengen/fatsoeneren beplanting, hagen en bomen in de bermen

 

Voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden zijn komende periode nog meerdere afsluitingen benodigd namelijk:

 • Afsluiting stroomzijde (tussen brug Meentstroom en Gordiaanse knoop) vanaf dinsdag 21 mei 07:00 uur t/m maandag 17 juni 17:00 uur
 • Afsluiting Stroomzijde (tussen rotonde Aristoteleslaan t/m Gordiaanse knoop en Floris V Dreef tussen Gordiaanse knoop en Deltazijde) vanaf maandag 17 juni 07:00 uur t/m vrijdag 28 juni 17:00 uur.
 • Afsluiting kruising Deltazijde – Stichtseweg – Floris V Dreef vanaf vrijdag 21 juni vanaf 18:30 uur t/m zondag 23 juni 17:00 uur

Tot zo ver alle werkzaamheden binnen de Blaricummermeent ten behoeve van de HOV lijn. Maar is hiermee alle verkeersoverlast op 28 juni dan eindelijk verdwenen? Kan het verkeer weer zijn normale weg via de ontsluitingswegen Aristoteleslaan, Floris V Dreef, Deltazijde en Stichtseweg vinden van en naar de Blaricummermeent? Het korte antwoord daarop is, nee. Helaas blijkt hier een kink in de kabel of beter gezegd een kink in de verkeerstromen te gaan ontstaan. We lichten dit graag toe.

Op 2 mei 2024 heeft gemeente Huizen in hun gemeenteblad gecommuniceerd over werkzaamheden die plaats gaan vinden bij hun project Oost-West as. Gemeente Huizen is tot het besluit gekomen om vanaf de rotonde Aristoteleslaan tot de rotonde Bovenmaatweg éénrichting verkeer te maken van 1 juli 2024 tot en met 15 november 2024 in de richting van west naar oost. De wijk in kan dan nog wel maar eruit kan niet meer via de Aristoteleslaan.

Dit betekent in de praktijk dat verkeer vanuit Huizen wel naar de Blaricummermeent en het 4e kwadrant kan maar niet terug naar Huizen. Hierdoor blijft voor alle inwoners van de Blaricummermeent en het 4e Kwadrant in Huizen nog slechts 1 uitgaande verkeerstroom over om de wijk uit te komen. Al het verkeer kan uitsluitend nog via de Floris V Dreef en de Stichtseweg, ongeacht of je naar de snelweg moet, of naar Huizen of ergens anders in het Gooi. Al het werkverkeer, schoolverkeer, boodschappen, mensen die slecht ter been zijn of met spoed ergens moeten zijn zal via deze ene weg de wijk uit moeten. Het verkeer zal zijn weg weer gaan zoeken door alle kleine straten voor de kortste en snelste route naar de Stichtseweg.

Afsluiting voorgesteld door gemeente Huizen

Door deze afsluiting van de Aristoteleslaan zal het schoolverkeer vanuit de Blaricummermeent en het 4e kwadrant naar de scholen in de Bijvanck uitsluitend nog via de rotonde van de Noord en de Stichtseweg de Bijvanck in en uit kunnen, dus nog een extra verkeersbelasting voor de Stichtseweg en de ingang van de Bijvanck aan die kant.

enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant

Voor een aantal bedrijven, instanties en mogelijk bewoners zal deze afsluiting de wijk uit mogelijk extra serieuze zorgen met zich meebrengen. Zo zit bijvoorbeeld in het complex De Oorsprong bij de rotonde van de Aristoteleslaan het St Antonius cardicare centrum waar soms mensen met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis moeten. De impact van twee wijken die vast lopen en nog slechts 1 uitgaande verkeersstroom hebben, kan voor hen mogelijk heel groot zijn.

De overlast met verkeersstromen is dus zeker niet over na 28 juni als de wegen weer open gaan omdat het HOV project in de Blaricummermeent dan afgerond is. Het is duidelijk dat qua bereikbaarheid de Blaricummermeent, maar ook het 4e kwadrant in Huizen en de Bijvanck, behoorlijke problemen op zich af zien komen tot mogelijk wel in december 2024 of zelfs 2025 als het project mogelijk vertraging oploopt. Dit in een periode met veel meer autoverkeer dan in de zomermaanden omdat de dagen steeds donkerder, kouder en natter worden, wat in de praktijk inhoudt dat veel meer mensen in de auto zitten.

Het verkeer van de Blaricummermeent, het 4e kwadrant en extra verkeer vanuit de Bijvanck wordt allemaal een trechter in geperst op de Stichtseweg om de wijk uit te komen. Dit kan mogelijk leiden tot grote opstoppingen op de Floris V dreef en de Stichtseweg. Bij ongevallen op de Stichtseweg zitten inwoners van de Blaricummermeent en het 4e kwadrant helemaal vast als dit de enige uitweg van de wijk is. En hoe komen de hulpdiensten dan ter plekke?

Met de vereniging hebben wij raadsleden gevraagd vragen te stellen aan het college van Blaricum. Daarnaast gaan wij ook bezwaar aantekenen bij de gemeente Huizen. En inwoners kunnen dat zelf ook nog doen als zij dat willen natuurlijk. Wij willen niet alleen kijken naar wat niet mogelijk is maar juist ook kijken naar mogelijke oplossingen zodat de Blaricummermeent en het 4e Kwadrant niet slechts 1 weg overhoudt om de wijk uit te kunnen. Oplossingen die mogelijk niet ideaal zijn maar wel noodzakelijk voor deze twee wijken.

Wij zien hier meerdere mogelijkheden die wij graag uitgezocht zouden zien worden door gemeente Blaricum en gemeente Huizen. Hieronder in de blauwe blokken staan een aantal mogelijke alternatieven die wij graag onderzocht zouden zien zijn worden.

Het tijdelijk openzetten van de bussluis bij Enkerhuizerzand in Huizen, voor beide kanten of voor eenrichtingsverkeer als extra uitgang voor de Blaricummermeent en het 4e Kwadrant.

enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant
enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant
enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant

Het maken van een tijdelijke doorgang voor auto’s bij de Augustinuslaan in Huizen, voor beide kanten of voor eenrichtingsverkeer als extra uitgang voor de Blaricummermeent en het 4e Kwadrant.

enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant
enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant
enige in- en uitgang bijvanck vanuit Blaricummermeent en 4de Kwadrant

Het openhouden van de Aristoteleslaan voor verkeer van beide kanten en het plaatsten van stoplichten zoals dit op dit moment ook gebeurt bij de bocht Deltazijde/Stichtseweg.