Blaricum meent het

IMG_2023-08-10-115429

Het doel van deze wijkvereniging is informeren, stimuleren, betrekken en verenigen. De vereniging is een organisatie waarin bewoners, zowel huurders als eigenaren, zich verenigen en de belangen van de leden behartigen om zo het woon- en leefklimaat voor de bewoners van de wijk in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Via de leden kunnen we weten wat er speelt in onze wijk en kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Door ons te verenigen zijn we overal aanwezig in de wijk en kunnen we snel problemen of wensen aangeven. Op deze manier kunnen we samen met de gemeente Blaricum werken aan de ontwikkeling van onze wijk.

Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe beter we kunnen meepraten en invloed uitoefenen. Samen bedenken we oplossingen, gebruiken we talent en kennis uit de buurt en versterken lokale netwerken. Talent en kennis uit de buurt en bewoners die iets voor elkaar kunnen en willen betekenen, maken een buurt sterker en hechter.

het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de Blaricummermeent.

De plannen en ontwikkelingen
die onze aandacht hebben.

interactief en samen:
doe en denk mee met onze wijk!